TERMINARZ

W roku akademickim 2019/2020 spotkania w Uniwersytecie Dzieci i Rodziców będą prowadzone w jednej grupie, raz w miesiącu (w soboty o godz. 10) w następujących terminach:
19.10, 9.11, 14.12, 18.01, 15.02, 14.03, 18.04, 16.05, 06.06. – zakończenie roku.

Zajęcia dla dzieci będą odbywały się w auli, natomiast wykłady dla rodziców w Audytorium im. Prof. Danka – I piętro w głównym budynku Uczelni, ul. Podchorążych 2

 


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Ul. Ingardena 4

30-060 Kraków