KONTAKT

Dziekan Uniwersytetu Dzieci i Rodziców
Profesor nadzwyczajny dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa
Kierownik Katedry Edukacji Artystycznej w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

Przyjmuje w godzinach dyżurów:
Ul. Ingardena 4, p. 319
Środa: 12.15 – 15.15
tel. 12 662 66 29

sekretariat UDiR
mgr Dorota Gawęda
tel. 12 662 66 36

 

E-mail:

dzieci@up.krakow.pl


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Ul. Ingardena 4

30-060 Kraków