O UNIWERSYTECIE

Wpisując się wzorem innych europejskich krajów w ideę społeczeństwa wiedzy jako uczelnia pedagogiczna uruchamiamy Uniwersytet Dzieci i Rodziców (UDiR). Pierwsze, promocyjne spotkanie odbyło się 2 kwietnia 2011r. natomiast systematyczne comiesięczne zajęcia rozpoczynają się od października 2011 roku. W zakresie zadań Uniwersytetu Dzieci i Rodziców mieścić się będą zajęcia dla dzieci i ich rodziców/opiekunów na tematy które uznacie Państwo za pilne i ciekawe do dyskusji.

Chcemy w ten sposób przyczyniać się do podnoszenia ogólnej wiedzy społeczeństwa o wychowaniu, która jak wynika z raportów międzynarodowych dla Europy, wymaga ustawicznego poszerzania i unowocześniania, i która w konsekwencji może przełożyć się na podniesienie ogólnej kultury w relacjach międzypokoleniowych. Znając pasję poznawania świata przez dzieci, proponujemy im wędrówkę w różne obszary nauki, a rodzicom w problematykę wychowania.

Chcemy zachęcić dzieci i dorosłych do podjęcia działań na rzecz zmiany w sobie, a także szacunku dla trudu uczenia się trudnej sztuki „układania się” ze światem w różnych zakresach, niezależnie od wieku.

Postaramy się o to by uczestnicy wykładów, warsztatów :

„Odczuwali przyjemność poznawania” oraz „by za każdym razem pojawiło się uniesienie, tajemniczość, dreszcz ilekroć zgłębiać będziemy wspólnie jakiś niezwykły problem. Z większą wiedzą przychodzi głębsza fascynująca tajemnica kusząc, żeby wejść jeszcze głebiej..”–R.P. FEYMAN, PRZYJEMNOŚĆ POZNAWANIA. WARSZAWA 2005


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Ul. Ingardena 4

30-060 Kraków